متاسفانه برخی از شرکت های طراحی وب سایت ، ناجوانمردانه ترین راه را برای جذب مشتری انتخاب کرده اند . بیش از سه سال است که برخی شرکت ها از جمله شرکت آوین .... با تماس با مالکین وب سایتی که قبلا سایت آنها را شرکت دیگری طراحی کرده است ، با وعده های واهی، وب سایت جدیدی طراحی می کنند که اساسا جز نابودی چیزی در بر ندارد . بر این اساس چندین شرکت در دو سال گذشته آسیب های زیادی خورده اند که در صورت لزوم با مدرک و شهادت مالکین سایتها ،معرفی خواهند شد . یک نمونه در ذیل آورده میشود . وب سایت استیل مخزن متعلق به یکی از کارگاههای صنعتی بوده که شرکت آوین ... که دارای رنکینگ خوبی در گوگل بوده را دو سال پیش با وعده " سایت بهتر هزینه کمتر" در اختیار میگیرد و سال بعد فراموش میکند که دامین و هاست را شارژ نماید و نهایتا سایت جدیدی را با دامین مشابه مجددا طراحی میکند . دامین استیل مخزن پس از انقضا 696 یورو در یکی از سایتهای بین المللی به حراج گذاشته میشود و در حالیکه مدیر کارگاه قصد پیگیری و شکایت داشته است از اینکار منصرف و نهایتا طراح سایت اولی ، دامین را به مالک بر می گرداند . (تمامی مدارک موجود است) اگر این روند از طرف این شرکت و دیگر شرکت های خاطی ادامه پیدا کند ، ضمن شکایت به مراجع قانونی ، موارد دیگر نیز در جای مناسب ذکر خواهد شد . لطفا برای کسی سایت طراحی کنید که سایت ندارد . کسانیکه سایت دارند ، قبلا هزینه کرده اند و نیازی به خدمات شما ندارند .